Het tentoonstellingscentrum van WérisDe lokale geschiedkundige kring " Terre de Durbuy " beheert eveneens dit tentoonstellingscentrum, waar thematen-toonstellingen worden voorgesteld.

Tot 8 november 2009

"S'adapter ou disparaître - La nature défie l'homme"


De tentoonstelling “S’adapter ou disparaître - La nature défie l’homme” (Aanpassen of verdwijnen - De natuur daagt de mens uit) is een poging om de evolutie van de verhouding tussen het menselijk ras en het klimaat af te schilderen, beginnende met de ijstijden tijdens de prehistorie waar de nomade als jager-verzamelaar zich aan de buitengewone omstandigheden wist aan te passen, tot de huidige periode waarin de mens door zijn doen en laten de natuur vernietigt en een klimaatsverandering teweegbrengt dat het welzijn van de toekomstige generaties op het spel zet.Inlichtingen : Musée des Mégalithes, Place Arsène Soreil, 7 à B-6940 Wéris (Durbuy)
Tél. 086/21.33.14 - 086/21.02.19. - Fax 086/21.00.69.
(buiten België : 086 > 32 86).